MENU

Jij maakt het havengebied

Je hebt vast gemerkt dat het Havengebied flink in ontwikkeling is. We werken daarbij niet alleen aan projecen voor de ondernemers. “Jij maakt het havengebied!” is als traject in 2013 gestart in het havengebied met als doel het verbeteren van de leefbaarheid (of in dit geval de 'werkbaarheid') en herkenbaarheid van het gebied. Het is een samenwerking tussen de Belangenvereniging Ondernemers Havengebied (BOH) en de gemeente Enschede. Dit  samen met medewerkers en werkgevers van bedrijven die in het Havengebied zijn gevestigd en subsidie van de provincie Overijssel. Op deze pagina lees je er meer over.

Verbeteren leefkwaliteit Havengebied
Eind 2011 is er een scan gedaan naar de leefkwaliteit in het Havengebied. Toen werd duidelijk dat er genoeg ideeën zijn onder de werknemers om het Havengebied als werkplek te verbeteren. Op basis daarvan heeft de Provincie Overijssel subsidie beschikbaar gesteld en ook de havenondernemers steunen het project. Het project is een initiatief van de gemeente Enschede en de BOH is gebaseerd op de aanpak van ‘Jij maakt de buurt!’.

Iedereen deed en doet mee!
Via ‘Jij maakt het Havengebied’ was en is het voor iedereen die in de Haven werkt mogelijk ideeën in te dienen voor het verbeteren van het Havengebied. Het gaat om ideeën met een breed draagvlak, waar veel mensen in de Haven belang bij hebben. In de gezamenlijke aftrap van het projecten zijn al mooie ideeën opgehaald: in de pauze lekker wandelen over nieuwe wandelpaden, genieten op een bankje in de zon of een potje voetballen op een mooi aangelegd veldje. Maar ook de (sociale) veiligheid kwam vaak op de ideeënlijst voor.
 
Bekijk ook het filmpje van RTV Oost over 'Jij maakt het Havengebied' .
 
 rtv oost filmpje 2

Mooie resultaten en volop ontwikkeling!
Het gezamenlijke traject  van “Jij maakt het havengebied! ” heeft al mooie resultaten opgeleverd. Zo is de herkenbaarheid van het gebied vergroot door het plaatsen van unieke meerpalen. Ook worden er bijvoorbeeld wandelpaden aangelegd als wandel en ontspanmogelijkheid voor werknemers en omwonenden, wordt er jaarlijks een roeiregatta gehouden voor meer verbinding en is de BOH bezig met de voorbereidingen voor een havendag. Ook gaat de BOH het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in het havengebied vanaf 2016 mogelijk overnemen van de gemeente. Hierdoor kan de openbare ruimte beter worden afgestemd op de behoeften van de bedrijven in het gebied.

Het havengebied is nog steeds volop in ontwikkeling en wordt een gebied dat klaar is voor de toekomst. Waar prettig werken en goede werkgelegenheid voorop staan!

Buurtinformatie

Over alle buurten is informatie beschikbaar. Klik hier om naar de overzichtspagina te gaan.

Lees meer

#jijmaaktdebuurt

Twitter niet beschikbaar

19:30 18 feb 2019, door Sitebeheerder

dinsdag
26 februari
2019

Pitchavond initiatiefkracht Noord

agenda, Alle buurten

2.500 Euro als startbijdrage voor nieuwe initiatieven. Dat biedt de Commissie Initiatiefkracht voor wijkoverstijgende ideeën die leven in Enschede …

Lees meer

Aanmelding startbijdrage bewonersinitiatief Initiatiefkracht Noord sluit 15 februari

nieuws, Alle buurten

Op 26 februari 2019 ontvangt een aantal inwoners met wijkoverstijgende initiatieven een startbijdrage van maximaal 2.500 euro voor realisatie van …

Lees meer

Gezocht: een goed idee!

nieuws, Alle buurten

Voor 2018 is er nog geld te verdelen voor initiatieven in Stadsdeel Noord die wijkoverstijgend zijn. Heb jij een idee dat voor meer mensen dan …

Lees meer
/* code aangelevert door ESRI, Charles van der Put */ /* als versienummer (3.15) aangepast wordt, ook aanpassen in de CSS lijst! */ if (document.getElementById('map')) { // only run when there's something to show.. var map, dialog; require([ "esri/arcgis/utils", "esri/urlUtils", "esri/lang", "esri/tasks/query", "esri/tasks/QueryTask", "dojo/on", "dojo/dom-style", "dojo/cookie", "dijit/TooltipDialog", "dijit/popup", "dojo/domReady!" ], function ( arcgisUtils, urlUtils, esriLang, Query, QueryTask, on, domStyle, cookie, TooltipDialog, dijitPopup ) { var zoomExtent; var createMapOptions = { geometryServiceURL: "https://tasks.arcgisonline.com/arcgis/rest/services/Geometry/GeometryServer" }; urlUtils.addProxyRule({ urlPrefix: "services2.arcgis.com", // urlPrefix: "route.arcgis.com", proxyUrl: "https://www.jijmaaktdebuurt.nl/ariadne/arcgis-proxy/proxy.php" }); //line of code to set the cookie for testing purposes, can be removed in production //cookie("buurtCode", "s:5: ESD00 ;", { expires: 5 }); arcgisUtils.createMap("63723712da594f74acece7c98a98d385", "map", createMapOptions).then(function (response) { map = response.map; if (zoomExtent) { map.setExtent(zoomExtent); } var ideaLayer = map.getLayer(map.graphicsLayerIds[3]); //deze is nieuw dialog = new TooltipDialog({ id: "tooltipDialog", style: "position: absolute; width: 450px; z-index:100" }); dialog.startup(); map.on("load", function () { map.graphics.enableMouseEvents(); }); ideaLayer.on("mouse-over", function (evt) { var t = "${titel}
klik voor meer informatie"; var content = esriLang.substitute(evt.graphic.attributes, t); dialog.setContent(content); domStyle.set(dialog.domNode, "opacity", 1); dijitPopup.open({ popup: dialog, x: evt.pageX, y: evt.pageY }); }); ideaLayer.on("mouse-out", closeDialog); ideaLayer.on("click", closeDialog); function closeDialog() { dijitPopup.close(dialog); } }); // Get geometry based on buurtCode cookie to zoom to var queryTask = new QueryTask("https://services.arcgisonline.nl/arcgis/rest/services/Demografie/CBS_WijkenBuurten_2014/MapServer/0"); var query = new Query(); query.returnGeometry = true; query.outFields = ["bu_naam"]; getBuurtCodeFromCookie(); function getBuurtCodeFromCookie() { var buurtCode = cookie("buurtCode") query.text = ''; // for alle buurten focus on center enschede if (buurtCode=='s:4:"alle";') { buurtCode = 's:5:"ESD00";' }; if (buurtCode && buurtCode.length) { cookieContent = buurtCode.split('"'); // query.text = "BU01530" + cookieContent[1].substring(3, 4) + "0" + cookieContent[1].substring(4, 5); var val = "BU01530" + cookieContent[1].substring(3, 4) + "0" + cookieContent[1].substring(4, 5); query.where = "bu_code = '"+val+"'"; } queryTask.execute(query, showResults); } function showResults(results) { if (results.features.length == 1) { zoomExtent = results.features[0].geometry.getExtent(); } } function CenterAndZoom(x,y) { var location = new esri.geometry.Point(x,y,map.spatialReference) map.centerAndZoom(location,12); } }); } // check map