MENU

Zonnepanelen Winkelcentrum Zuid leveren stroom voor de Fontein

nieuws, Alle buurten

15:59, 31 juli 2019 door MJB

Unieke samenwerking buurt en ondernemers: opbrengst vloeit terug in de wijk.

In totaal 56 zonnepanelen werden geïnstalleerd op het dak van Winkelcentrum Zuid in Enschede. De opbrengst van de zonnepanelen wordt gebruikt voor de stroomvoorziening van de fontein in het Wesselerbrinkpark.

Jarenlang stonden de waterval en fontein in de wijk Wesselerbrink stil. De hoge vervangings- en onderhoudskosten waren hiervoor de reden. Na inspraak van bewoners in een wijkraadvergadering en met hulp van de wijkbudgetten werd er een nieuwe fontein gerealiseerd. De wijkbudgettencommissie stelde daarbij als voorwaarde dat er onderzoek gedaan moest worden naar een duurzame financiële oplossing voor de structurele elektriciteits- en onderhoudskosten. De werkgroep ‘De Fontein’ nam deze opdracht op zich en zocht naar een oplossing. Zonnepanelen kwamen daarbij al snel in beeld.

Als de zonnepanelen meer stroom opleveren dan nodig, dan komt dit budget beschikbaar voor de verbetering van het park. Stadsdeelwethouder Zuid Arjan Kampman: “Een mooi voorbeeld van samenwerking tussen de buurtbewoners, de wijkraad, ondernemers, vastgoedeigenaren en de gemeente. Met een prachtig resultaat. En de opbrengst van de duurzaam opgewekte stroom vloeit terug in de buurt. Een schoolvoorbeeld van constructieve participatie.”

Voor het plaatsen van zonnepanelen bleek uiteindelijk het dak van Winkelcentrum Zuid zeer geschikt te zijn. “Na een aantal gesprekken kregen we de instemming van de betrokken eigenaren en konden we overgaan tot het aanschaffen van de zonnepanelen. De aanschaf wordt voor een deel gefinancierd door bijdragen uit de wijkbudgetten en voor een deel door de gemeente. De financiële opbrengst van de panelen is meer dan voldoende om de elektriciteits- en onderhoudskosten van de fontein af te dekken. Wat overblijft wordt vanuit de werkgroep ‘de Fontein’ gebruikt voor verfraaiing van de kop van het Wesselerbrinkpark”, aldus Remco Hogen, teamleider van Stadsdeelbeheer Zuid.

Het bijzondere project kwam tot stand door intensieve samenwerking tussen bewoners van de Wesselerbrink, de Wijkraad, de winkeliers en vastgoedeigenaren van Winkelcentrum Zuid en de gemeente. Wijkraadslid Kitty Veenstra “We hebben samen een duurzame oplossing gevonden voor het onderhoud van de fontein en kunnen de bewoners en bezoekers van onze wijk nog jaren laten genieten van het waterschouwspel. We zijn trots op dit resultaat.“

Buurtinformatie

Over alle buurten is informatie beschikbaar. Klik hier om naar de overzichtspagina te gaan.

Lees meer

#jijmaaktdebuurt

Twitter niet beschikbaar

06:50 23 jan 2022, door Sitebeheerder

De hele buurt met de voeten in de modder: sociaal tuinieren!

nieuws, Alle buurten

Op zaterdag 20 november lanceerde Stichting Present samen met SVEN Incluzio Uitvoering een nieuw initiatief: sociaal tuinieren. 4 tuinprojecten …

Lees meer

Inwoners adopteren boomperken in Enschede

nieuws, Alle buurten

Begin oktober was de eerste editie van het Nationale Boomspiegelfeest. Mensen in heel het land legden meer dan duizend tuintjes aan in de kale grond …

Lees meer
Ga naar