MENU

Aanmelding startbijdrage bewonersinitiatief Initiatiefkracht Noord sluit 15 februari

nieuws, Alle buurten

13:11, 12 februari 2019 door Stadsdeelmanagement Noord

Op 26 februari 2019 ontvangt een aantal inwoners met wijkoverstijgende initiatieven een
startbijdrage van maximaal 2.500 euro voor realisatie van hun idee. Op 15 februari sluit de
aanmelding voor initiatiefnemers die ook voor die bijdrage in aanmerking willen komen.‘Initiatiefkracht Nieuwe Stijl’: zo is de presentatieavond op 26 februari bij De Melkweg aan de
G.J. van Heekstraat te kenschetsen. De Commissie Initiatiefkracht honoreerde eerder al
wijkoverstijgende initiatieven in Enschede Noord, maar kiest er dit keer voor initiatiefnemers
het podium te bieden om in aanmerking te komen voor een startbijdrage.Tijdens deze avond kunnen initiatiefnemers hun idee presenteren en hun hulpvraag stellen,
de commissieleden stellen op hun beurt verhelderende vragen - en ook het aanwezige
publiek kan dat doen. Na de presentaties vindt er een stemronde plaats, waarbij zowel de
commissie als het publiek een stem heeft. De initiatieven die het meest tot de verbeelding
spreken krijgen een startbijdrage van maximaal 2.500 euro.De commissie is expliciet op zoek naar nieuwe ideeën, met een wijkoverstijgend karakter.
Het initiatief dient betrekking te hebben op stadsdeel Noord en daar geworteld te zijn. Ook
dient duidelijk te zijn waarvoor een bijdrage van Initiatiefkracht wordt gevraagd, en welke
hulp wellicht nodig is. Voorwaarden voor de aard van het idee zijn terug te lezen op
http://www.jijmaaktdebuurt.nl​.Heb je een goed idee voor Enschede Noord? Kijk dan of het bij de voorwaarden past en
dien het, ​uiterlijk 15 februari​, in bij Saskia van Dijk via s​.v.dijk@enschede.nl​. De commissie
komt er dan snel op terug en laat weten of en hoe je het podium kunt pakken.Wil je aanwezig zijn als publiek, of heb je hulp te bieden aan initiatiefnemers? Ook dan ben
je van harte welkom op dinsdagavond 26 februari vanaf 19.30 uur bij De Melkweg aan de
G.J. van Heekstraat 408 in Enschede. In dat geval wel graag even aanmelden via hetzelfde,
bovenstaande, mailadres.

Buurtinformatie

Over alle buurten is informatie beschikbaar. Klik hier om naar de overzichtspagina te gaan.

Lees meer

#jijmaaktdebuurt

Twitter niet beschikbaar

19:28 18 feb 2019, door Sitebeheerder

dinsdag
26 februari
2019

Pitchavond initiatiefkracht Noord

agenda, Alle buurten

2.500 Euro als startbijdrage voor nieuwe initiatieven. Dat biedt de Commissie Initiatiefkracht voor wijkoverstijgende ideeën die leven in Enschede …

Lees meer

Aanmelding startbijdrage bewonersinitiatief Initiatiefkracht Noord sluit 15 februari

nieuws, Alle buurten

Op 26 februari 2019 ontvangt een aantal inwoners met wijkoverstijgende initiatieven een startbijdrage van maximaal 2.500 euro voor realisatie van …

Lees meer

Gezocht: een goed idee!

nieuws, Alle buurten

Voor 2018 is er nog geld te verdelen voor initiatieven in Stadsdeel Noord die wijkoverstijgend zijn. Heb jij een idee dat voor meer mensen dan …

Lees meer
/* code aangelevert door ESRI, Charles van der Put */ /* als versienummer (3.15) aangepast wordt, ook aanpassen in de CSS lijst! */ if (document.getElementById('map')) { // only run when there's something to show.. var map, dialog; require([ "esri/arcgis/utils", "esri/urlUtils", "esri/lang", "esri/tasks/query", "esri/tasks/QueryTask", "dojo/on", "dojo/dom-style", "dojo/cookie", "dijit/TooltipDialog", "dijit/popup", "dojo/domReady!" ], function ( arcgisUtils, urlUtils, esriLang, Query, QueryTask, on, domStyle, cookie, TooltipDialog, dijitPopup ) { var zoomExtent; var createMapOptions = { geometryServiceURL: "https://tasks.arcgisonline.com/arcgis/rest/services/Geometry/GeometryServer" }; urlUtils.addProxyRule({ urlPrefix: "services2.arcgis.com", // urlPrefix: "route.arcgis.com", proxyUrl: "https://www.jijmaaktdebuurt.nl/ariadne/arcgis-proxy/proxy.php" }); //line of code to set the cookie for testing purposes, can be removed in production //cookie("buurtCode", "s:5: ESD00 ;", { expires: 5 }); arcgisUtils.createMap("63723712da594f74acece7c98a98d385", "map", createMapOptions).then(function (response) { map = response.map; if (zoomExtent) { map.setExtent(zoomExtent); } var ideaLayer = map.getLayer(map.graphicsLayerIds[3]); //deze is nieuw dialog = new TooltipDialog({ id: "tooltipDialog", style: "position: absolute; width: 450px; z-index:100" }); dialog.startup(); map.on("load", function () { map.graphics.enableMouseEvents(); }); ideaLayer.on("mouse-over", function (evt) { var t = "${titel}
klik voor meer informatie"; var content = esriLang.substitute(evt.graphic.attributes, t); dialog.setContent(content); domStyle.set(dialog.domNode, "opacity", 1); dijitPopup.open({ popup: dialog, x: evt.pageX, y: evt.pageY }); }); ideaLayer.on("mouse-out", closeDialog); ideaLayer.on("click", closeDialog); function closeDialog() { dijitPopup.close(dialog); } }); // Get geometry based on buurtCode cookie to zoom to var queryTask = new QueryTask("https://services.arcgisonline.nl/arcgis/rest/services/Demografie/CBS_WijkenBuurten_2014/MapServer/0"); var query = new Query(); query.returnGeometry = true; query.outFields = ["bu_naam"]; getBuurtCodeFromCookie(); function getBuurtCodeFromCookie() { var buurtCode = cookie("buurtCode") query.text = ''; // for alle buurten focus on center enschede if (buurtCode=='s:4:"alle";') { buurtCode = 's:5:"ESD00";' }; if (buurtCode && buurtCode.length) { cookieContent = buurtCode.split('"'); // query.text = "BU01530" + cookieContent[1].substring(3, 4) + "0" + cookieContent[1].substring(4, 5); var val = "BU01530" + cookieContent[1].substring(3, 4) + "0" + cookieContent[1].substring(4, 5); query.where = "bu_code = '"+val+"'"; } queryTask.execute(query, showResults); } function showResults(results) { if (results.features.length == 1) { zoomExtent = results.features[0].geometry.getExtent(); } } function CenterAndZoom(x,y) { var location = new esri.geometry.Point(x,y,map.spatialReference) map.centerAndZoom(location,12); } }); } // check map