MENU

‘De Kersttocht’ van Roombeek

nieuws, Alle buurten

16:43, 12 december 2017 door MJB

Wandel mee met deze schitterende tocht op 15 december 2017!

Vorig jaar hebben veel bezoekers “De Kersttocht”, die toen voor het eerst georganiseerd werd, enorm gewaardeerd. Reden genoeg voor de gebruikers van Prismare om de handen weer ineen te slaan. Daarom wordt op deze avond in een zestal scenes, verspreid door Roombeek, het kerstverhaal weer opgevoerd. De vele vrijwilligers die meewerken aan de tocht maken een adembenemend schouwspel mogelijk.

‘De Kersttocht’ vindt plaats op vrijdag 15 december 2017. Belangstellenden kunnen tussen 17.00 en 19.00 uur beginnen aan ‘De Kersttocht’ die doorlopend gehouden wordt. Routekaarten zijn beschikbaar. Alle scenes worden compleet ondersteund met licht en geluid, zodat het toneelspel overal verstaanbaar en goed te zien is. ‘De Kersttocht’ duurt een kleine 45 minuten. De Kerstmarkt bij Prismare (inclusief kerststal en optredens) is geopend van 17.00 tot 20.00 uur. Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk voor publiek.

“Absoluut bewonderenswaardig”
Anneke Venerius van het Huis van Verhalen is één van de drijvende krachten. “Na het overweldigende succes van vorig jaar hebben we dit jaar de route iets aangepast en zullen de scenes doorlopend gespeeld worden. Met deze aanpassingen zorgen we ervoor dat mensen deze decemberavond een prachtige wandeling kunnen maken door het verlichte Roombeek om het kerstverhaal te aanschouwen. De spelers zijn enthousiast, ze hebben prachtige kostuums aan en de aankleding is absoluut bewonderenswaardig. En dan te bedenken dat ‘De Kersttocht’ enkel door vrijwilligers tot stand is gekomen, dat maakt het heel speciaal.” Zij voegt hier nog aan toe: “Ik raad echt iedereen aan om mee te wandelen, dit kerstevenement is zo bijzonder, dit mag je niet missen.”

Intieme Kerstmarkt bij Prismare
‘De Kersttocht’ start binnen in Prismare en eindigt buiten op het plein achter Prismare waar de laatste scene is met de kerststal. Bezoekers kunnen daarna sfeer proeven op de kleinschalige, intieme kerstmarkt. Huisjes met leuke en heerlijke lekkernijen -al dan niet zelf gemaakt- vormen het decor. Terwijl ouderen genieten van een glas glühwein en zich verwarmen bij knetterende houtfakkels kunnen kinderen naar hartenlust kerstballen versieren en kaarsen maken. Er is een kinderkoor van de Roombeekschool die afgewisseld wordt door optredens van Midwinterhoornblazers en het Dickenskoor All Flavours.

De organisatie
De organisatie van ‘De Kersttocht’ ligt in handen van Estinea, het Huis van Verhalen en de Jeugdbieb Prismare. Het engelenkoor komt van Basisschool De Fontein. Met de hulp van veel vrijwilligers en team Prismare hebben deze partijen dit bijzondere evenement gestalte gegeven. De kleinschalige Kerstmarkt wordt eveneens door gebruikers georganiseerd. De Turkse verenigingen PSA-der en TCVE evenals de Roombeekschool, Kinderopvang De Kijkdoos en Alifa hebben zich hiervoor ingespannen. Meer informatie over het programma is te vinden op Prismare.nl.

Buurtinformatie

Over alle buurten is informatie beschikbaar. Klik hier om naar de overzichtspagina te gaan.

Lees meer

#jijmaaktdebuurt

Twitter niet beschikbaar

19:27 18 feb 2019, door Sitebeheerder

dinsdag
26 februari
2019

Pitchavond initiatiefkracht Noord

agenda, Alle buurten

2.500 Euro als startbijdrage voor nieuwe initiatieven. Dat biedt de Commissie Initiatiefkracht voor wijkoverstijgende ideeën die leven in Enschede …

Lees meer

Aanmelding startbijdrage bewonersinitiatief Initiatiefkracht Noord sluit 15 februari

nieuws, Alle buurten

Op 26 februari 2019 ontvangt een aantal inwoners met wijkoverstijgende initiatieven een startbijdrage van maximaal 2.500 euro voor realisatie van …

Lees meer

Gezocht: een goed idee!

nieuws, Alle buurten

Voor 2018 is er nog geld te verdelen voor initiatieven in Stadsdeel Noord die wijkoverstijgend zijn. Heb jij een idee dat voor meer mensen dan …

Lees meer
/* code aangelevert door ESRI, Charles van der Put */ /* als versienummer (3.15) aangepast wordt, ook aanpassen in de CSS lijst! */ if (document.getElementById('map')) { // only run when there's something to show.. var map, dialog; require([ "esri/arcgis/utils", "esri/urlUtils", "esri/lang", "esri/tasks/query", "esri/tasks/QueryTask", "dojo/on", "dojo/dom-style", "dojo/cookie", "dijit/TooltipDialog", "dijit/popup", "dojo/domReady!" ], function ( arcgisUtils, urlUtils, esriLang, Query, QueryTask, on, domStyle, cookie, TooltipDialog, dijitPopup ) { var zoomExtent; var createMapOptions = { geometryServiceURL: "https://tasks.arcgisonline.com/arcgis/rest/services/Geometry/GeometryServer" }; urlUtils.addProxyRule({ urlPrefix: "services2.arcgis.com", // urlPrefix: "route.arcgis.com", proxyUrl: "https://www.jijmaaktdebuurt.nl/ariadne/arcgis-proxy/proxy.php" }); //line of code to set the cookie for testing purposes, can be removed in production //cookie("buurtCode", "s:5: ESD00 ;", { expires: 5 }); arcgisUtils.createMap("63723712da594f74acece7c98a98d385", "map", createMapOptions).then(function (response) { map = response.map; if (zoomExtent) { map.setExtent(zoomExtent); } var ideaLayer = map.getLayer(map.graphicsLayerIds[3]); //deze is nieuw dialog = new TooltipDialog({ id: "tooltipDialog", style: "position: absolute; width: 450px; z-index:100" }); dialog.startup(); map.on("load", function () { map.graphics.enableMouseEvents(); }); ideaLayer.on("mouse-over", function (evt) { var t = "${titel}
klik voor meer informatie"; var content = esriLang.substitute(evt.graphic.attributes, t); dialog.setContent(content); domStyle.set(dialog.domNode, "opacity", 1); dijitPopup.open({ popup: dialog, x: evt.pageX, y: evt.pageY }); }); ideaLayer.on("mouse-out", closeDialog); ideaLayer.on("click", closeDialog); function closeDialog() { dijitPopup.close(dialog); } }); // Get geometry based on buurtCode cookie to zoom to var queryTask = new QueryTask("https://services.arcgisonline.nl/arcgis/rest/services/Demografie/CBS_WijkenBuurten_2014/MapServer/0"); var query = new Query(); query.returnGeometry = true; query.outFields = ["bu_naam"]; getBuurtCodeFromCookie(); function getBuurtCodeFromCookie() { var buurtCode = cookie("buurtCode") query.text = ''; // for alle buurten focus on center enschede if (buurtCode=='s:4:"alle";') { buurtCode = 's:5:"ESD00";' }; if (buurtCode && buurtCode.length) { cookieContent = buurtCode.split('"'); // query.text = "BU01530" + cookieContent[1].substring(3, 4) + "0" + cookieContent[1].substring(4, 5); var val = "BU01530" + cookieContent[1].substring(3, 4) + "0" + cookieContent[1].substring(4, 5); query.where = "bu_code = '"+val+"'"; } queryTask.execute(query, showResults); } function showResults(results) { if (results.features.length == 1) { zoomExtent = results.features[0].geometry.getExtent(); } } function CenterAndZoom(x,y) { var location = new esri.geometry.Point(x,y,map.spatialReference) map.centerAndZoom(location,12); } }); } // check map