MENU

Ruim 650 bewoners van Buurtkring Esmarke-Zuid en Esmarke-Noord hebben een eigen wijkbudget toegekend gekregen.

nieuws, Alle buurten

12:44, 24 oktober 2016 door MJB

Vorig jaar vroeg de buurtkring Esmarke-Zuid budget aan voor een AED. Enschede kent immers wijkbudgetten en via die weg werd de aanvraag ingediend. Het werd een interne zoektocht, maar de concrete aanvraag heeft ertoe geleid dat de ruim 650 bewoners van Buurtkring Esmarke-Zuid en Esmarke-Noord een eigen wijkbudget toegekend hebben gekregen.

Rondom Enschede ligt een uitgestrekt en prachtig landschap. Noaberschap staat voorop in deze buurtschappen en in het verleden waren het de boeren die zich verenigden in buurtkringen. Doel van deze buurtkringen was om samen landbouwmachines aan te schaffen en te gebruiken. De buurtkringen bestaan nog steeds. Agrariërs en inwoners kunnen lid worden van de vereniging en buurtkringen organiseren onderling leuke activiteiten. Johan Roerink van de buurtkring Esmarke-Noord vertelt er graag over. Van fietstochten die buurtkringen organiseren, Paasvuren en zwerfvuilacties. “Twee grote bergen afval is er verzameld door de bewoners. Er moest een grote vrachtwagen komen op het op te halen.”

Wijkbudget
Het Twentse coulisselandschap van de Esmarke is ook een geliefde plek om te wonen. Het is al lang niet meer zo dat iedereen bekend is bij iedereen. Buurtactiviteiten helpen bij het elkaar leren kennen. Bewoner Ruud Jonkers heeft onlangs voor de eigen buurt een fietstocht georganiseerd. Compleet met bezoek aan de Plechelmustoren en buffet op een van de erven. “Buurtactiviteiten zijn belangrijk. Je komt in gesprek met elkaar. Je weet wat iemand doet of kan en zo kun je elkaar ook helpen. Een bijdrage van het wijkbudget maakt dat je een leuk programma kunt organiseren. Daarnaast doet iedereen natuurlijk nog een eigen bijdrage”.

Veiligheid
De AED in Esmarke-Zuid is er gekomen, die voor Esmarke-Noord staat gepland. Laurens Kromhof, voorzitter van de buurtkring Esmarke-Zuid: “Wij wonen ver van het ziekenhuis. Minuten kunnen levensreddend zijn dus het hebben van een AED is belangrijk. Daar komt bij dat veertig inwoners een cursus hebben gevolgd. Het wordt dus breed gedragen. Na de AED volgde het opzetten van een WhatsApp-groep. Er worden verdachte zaken gemeld en zeker in het buitengebied waar buren ver van elkaar wonen is dat heel belangrijk. Het kunnen beschikken over een budget dat je met elkaar kunt besteden brengt mensen dichterbij elkaar. Het maakt mensen enthousiast. Wij zien nog wel kansen wat betreft opruimen van zwerfvuil en het maaien van bermen. Vooralsnog richten we ons op het sociale gebeuren en veiligheid. ”

Buurtinformatie

Over alle buurten is informatie beschikbaar. Klik hier om naar de overzichtspagina te gaan.

Lees meer

#jijmaaktdebuurt

Twitter niet beschikbaar

20:20 18 feb 2019, door Sitebeheerder

dinsdag
26 februari
2019

Pitchavond initiatiefkracht Noord

agenda, Alle buurten

2.500 Euro als startbijdrage voor nieuwe initiatieven. Dat biedt de Commissie Initiatiefkracht voor wijkoverstijgende ideeën die leven in Enschede …

Lees meer

Aanmelding startbijdrage bewonersinitiatief Initiatiefkracht Noord sluit 15 februari

nieuws, Alle buurten

Op 26 februari 2019 ontvangt een aantal inwoners met wijkoverstijgende initiatieven een startbijdrage van maximaal 2.500 euro voor realisatie van …

Lees meer

Gezocht: een goed idee!

nieuws, Alle buurten

Voor 2018 is er nog geld te verdelen voor initiatieven in Stadsdeel Noord die wijkoverstijgend zijn. Heb jij een idee dat voor meer mensen dan …

Lees meer
/* code aangelevert door ESRI, Charles van der Put */ /* als versienummer (3.15) aangepast wordt, ook aanpassen in de CSS lijst! */ if (document.getElementById('map')) { // only run when there's something to show.. var map, dialog; require([ "esri/arcgis/utils", "esri/urlUtils", "esri/lang", "esri/tasks/query", "esri/tasks/QueryTask", "dojo/on", "dojo/dom-style", "dojo/cookie", "dijit/TooltipDialog", "dijit/popup", "dojo/domReady!" ], function ( arcgisUtils, urlUtils, esriLang, Query, QueryTask, on, domStyle, cookie, TooltipDialog, dijitPopup ) { var zoomExtent; var createMapOptions = { geometryServiceURL: "https://tasks.arcgisonline.com/arcgis/rest/services/Geometry/GeometryServer" }; urlUtils.addProxyRule({ urlPrefix: "services2.arcgis.com", // urlPrefix: "route.arcgis.com", proxyUrl: "https://www.jijmaaktdebuurt.nl/ariadne/arcgis-proxy/proxy.php" }); //line of code to set the cookie for testing purposes, can be removed in production //cookie("buurtCode", "s:5: ESD00 ;", { expires: 5 }); arcgisUtils.createMap("63723712da594f74acece7c98a98d385", "map", createMapOptions).then(function (response) { map = response.map; if (zoomExtent) { map.setExtent(zoomExtent); } var ideaLayer = map.getLayer(map.graphicsLayerIds[3]); //deze is nieuw dialog = new TooltipDialog({ id: "tooltipDialog", style: "position: absolute; width: 450px; z-index:100" }); dialog.startup(); map.on("load", function () { map.graphics.enableMouseEvents(); }); ideaLayer.on("mouse-over", function (evt) { var t = "${titel}
klik voor meer informatie"; var content = esriLang.substitute(evt.graphic.attributes, t); dialog.setContent(content); domStyle.set(dialog.domNode, "opacity", 1); dijitPopup.open({ popup: dialog, x: evt.pageX, y: evt.pageY }); }); ideaLayer.on("mouse-out", closeDialog); ideaLayer.on("click", closeDialog); function closeDialog() { dijitPopup.close(dialog); } }); // Get geometry based on buurtCode cookie to zoom to var queryTask = new QueryTask("https://services.arcgisonline.nl/arcgis/rest/services/Demografie/CBS_WijkenBuurten_2014/MapServer/0"); var query = new Query(); query.returnGeometry = true; query.outFields = ["bu_naam"]; getBuurtCodeFromCookie(); function getBuurtCodeFromCookie() { var buurtCode = cookie("buurtCode") query.text = ''; // for alle buurten focus on center enschede if (buurtCode=='s:4:"alle";') { buurtCode = 's:5:"ESD00";' }; if (buurtCode && buurtCode.length) { cookieContent = buurtCode.split('"'); // query.text = "BU01530" + cookieContent[1].substring(3, 4) + "0" + cookieContent[1].substring(4, 5); var val = "BU01530" + cookieContent[1].substring(3, 4) + "0" + cookieContent[1].substring(4, 5); query.where = "bu_code = '"+val+"'"; } queryTask.execute(query, showResults); } function showResults(results) { if (results.features.length == 1) { zoomExtent = results.features[0].geometry.getExtent(); } } function CenterAndZoom(x,y) { var location = new esri.geometry.Point(x,y,map.spatialReference) map.centerAndZoom(location,12); } }); } // check map