MENU

ondersteuning KBO Glanerbrug

21:05, 19 maart 2015 door KBO Glanerbrug

De Katholieke Bond voor Ouderen in Glanerbrug heeft ± 80 leden en een bestuur dat bestaat uit 5 personen.
Er worden diverse activiteiten georganiseerd, zoals contactavonden, een wekelijkse soos met vrije inloop, bingo, info- en culturele middagen en speciale bijeenkomsten voor Kerst, Sinterklaas, Nieuwjaarsreceptie, fietstocht, enz.
De bijeenkomsten worden over het algemeen goed bezocht en zijn ook toegankelijk voor niet leden.

2015 is voor de KBO Glanerbrug een bijzonder jaar omdat het 60 jarig jubileum wordt gevierd. Hiervoor zullen enkele speciale activiteiten plaatsvinden door het jaar heen.

Indien nodig verwijzen wij mensen door naar instanties en informeren wij familie als wij denken dat er iets niet goed gaat met een van onze bezoekers.

Om al deze activiteiten te kunnen laten bestaan hopen wij op financiële ondersteuning vanuit het wijkbudget.

Wij zijn graag bereid de gang van zaken rond KBO en de diverse activiteiten mondeling toe te lichten.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,

Marijke Horenberg, secr.

Status

Afgehandeld

Buurt

Bentveld - Bultserve

Locatie

Ga naar