MENU

Geveltuintjes Lasonder-t Zeggelt-Boddenkamp

20:26, 12 mei 2020 door Lammie Pruntel (samen Mark Boers)

De bedoeling is dat elk huis in de wijk Lasonder-Zeggelt voorzien wordt van een geveltuin (voor bewoners die dat graag willen). De geveltuintjes dragen bij aan de biodiversiteit en bestrijding van de hitte-stress in de wijk. Bij de aanleg van de geveltuinen willen we de kinderen in de buurt betrekken bij het aanplanten van de geveltuinen. In de wijk zijn drie basisscholen. Het is aan de school om aan te geven welk groep kinderen betrokken kan worden bij het planten van de plantjes.
We willen advies inwinnen over de plantenkeuze en de totale kosten van het aanleggen van het geveltuintje. Dit wordt gecoördineerd door de initiatiefnemers. Daarna kunnen we de wijkraad voorzien van een overzicht van de totale deelname van bewoners en de kosten per tuin. Graag willen we daarna in overleg met de wijkraad over de te verwachten hoogte van de bijdrage uit het wijkbudget.

Status

Ontvangen

Buurt

Lasonder-zeggelt

Locatie

Ga naar