MENU

Herinrichting speelplek Akshoek 16-18

09:10, 14 april 2020 door Maarten Busschers

Het idee is om de speelplek gelegen tussen Akshoek 16 en 18 opnieuw in te richten. Reden is dat deze sinds vorig jaar nog slechts bestaat uit twee grote zandbakken (waarvan het zand al zeker 10 jaar niet ververst is). Deze lijken momenteel voornamelijk dienst te doen als kattenbakken.

Vorig jaar is het laatste speeltoestel (hebben er ooit twee gestaan) welke nog in één van de zandbakken stond weggehaald vanwege de slechte staat waarin het verkeerde. Hetzelfde geldt voor de wipkip en de evenwichtsbalk welke hier aanwezig waren.

Hiervan is door een aantal omwonenden melding gemaakt bij de gemeente Enschede met daarbij de vraag of er iets voor terug wordt geplaatst. De gemeente heeft hierop geantwoord dat het eerst wilde afwachten of er buurtbewoners zouden zijn die hierom zouden vragen (om te bepalen of deze behoefte er wel is). Die behoeft blijkt er dus overduidelijk te zijn. Er woont een groot aantal jonge kinderen in de straat en omringende straten die hier veelvuldig gebruik van hebben gemaakt en zullen gaan maken zodra er weer iets nieuws beschikbaar is.

Inmiddels zijn we met een groepje van 5 buurtbewoners reeds in contact getreden met de gemeente en hebben we al een aantal stappen gezet in een poging hier weer een mooie levendige speel- en ontmoetingsplek van te maken.

Het gaat hier niet alleen om het plaatsen van een nieuw speeltoestel, maar ook het opnieuw inrichten van de ruimte en beplanting eromheen. Dit houdt o.a. het plaatsen van een picknicktafel in waar de ouders van de spelende kinderen elkaar kunnen ontmoeten. Dit gaat volgens ons absoluut bijdragen aan een gevoel van sociale veiligheid en controle. Deze staat in het plan geplaatst aan de straatkant, zodat deze tafel zo min mogelijk een uitnodigende werking zou hebben op eventuele hangjeugd. Het speeltoestel hebben we bedacht in het midden van de speelplek, zodat kleine kinderen op fietsjes, voetballende kinderen etc niet in hun enthousiasme zo de straat op kunnen vliegen vanuit de doorgang vanaf de Berriehoek. Ook over de beplanting is reeds gesproken en er is vanuit de gemeente al een mooi voorstel gemaakt. Qua speeltoestellen hebben we inmiddels de keuze terug gebracht naar 3 opties. Het is volgens de gemeente de bedoeling dat de kinderen uit de buurt hier ook zelf een stem in gaan krijgen. Deze plannen zijn zoals u wellicht merkt al in een behoorlijk vergevorderd stadium. Deze delen wij uiteraard graag verder met jullie!

Aangezien het hier in totaliteit om een behoorlijke investering gaat vraagt de gemeente ook een bijdrage vanuit de wijk. Derhalve vragen wij via deze weg om een financiele bijdrage vanuit het wijk budget. Dit zal een bijdrage zijn waarvan wij denken dat de buurt de komende 10-15 jaar veel plezier zal hebben!

We kunnen ons voorstellen dat verdere toelichting van de plannen en de status hiervan gewenst is. Dit vernemen wij uiteraard graag van jullie!

Datum van uitvoering is in principe nog niet precies bekend, maar wat ons betreft z.s.m. (i.o.m. de gemeente)

Namens een aantal buurtbewoners en met vriendelijke groet,
Maarten Busschers (Akshoek 16)
M: 06-28639381
E: maartenbusschers@gmail.com

Status

Ontvangen

Buurt

Helmerhoek-noord

Locatie

Ga naar