MENU

Buurtfeest

13:41, 15 april 2014 door Thomas Hans

Geachte heer/mevrouw,

In de zomer willen we een straatfeest organiseren in de Da Costastraat. Met een middagprogramma voor de kinderen en een avondprogramma voor de volwassenen. Is het mogelijk hier een financiële bijdrage voor te ontvangen? Zo ja wat voor aanvullende informatie dienen we dan aan te leveren en wat moeten we doen om deze bijdrage aan te vragen?

Graag hoor ik van u.

Met vriendelijke groet,
Thomas Hans

Status

Afgehandeld

Buurt

Lasonder-zeggelt

Locatie

Ga naar