MENU

Vervanging speelvoorziening Wooldrikpark

09:50, 26 juli 2019 door Ronde Tafel 18 Enschede

Ronde Tafel 18 Enschede is een serviceclub die op verschillende manieren een bijdrage levert aan lokale maatschappelijke doelen. Dit jaar is de keuze gemaakt om de opbrengsten die zijn gegenereerd met de organisatie van evenementen voor goede doelen te gebruiken voor een voorziening om kinderen in Enschede meer aan het bewegen te krijgen. Ook willen we met de opbrengst een ontmoetingsplek creëren om gezinnen uit te dagen meer naar buiten te gaan. Met deze intentie zijn er gesprekken met de gemeente Enschede gestart en is in samenspraak met de gemeente Enschede besloten om de vervanging te realiseren van de bestaande speelvoorziening in het Wooldrikpark in Enschede. Het doel van de vervanging van de bestaande zeer gedateerde speelvoorziening is om kinderen meer te laten bewegen door een variatie aan speelaanleidingen te bieden. Klimmen, klauteren, spel, rust, creativiteit en ontdekken. Dit voor kinderen in alle leeftijden en in de vorm van een voorziening die ook voor kinderen met een handicap te gebruiken is. Uitgangspunt is dat kinderen worden uitgedaagd tot zowel fysieke, cognitieve als emotionele ontwikkeling. Een aantrekkelijke speelvoorziening die voldoende uitdaging biedt aan kinderen heeft ook een aanzuigende werking op gezinnen waardoor er een ontmoetingsplek ontstaat. Op deze manier worden ook volledige gezinnen uitgedaagd om naar het park te komen en op deze manier meer te bewegen.

Status

Ontvangen

Buurt

Hogeland-zuid

Locatie

Ga naar