MENU

Het levensverhaalproject

16:28, 11 juli 2019 door S.A.M Bakker

Het ondersteunen van het levensverhaal voor ouderen in al zijn facetten door:

- In kleine besloten groep de ideeën methodisch aan te bieden die het vertellen en het vormgeven van het levensverhaal vergemakkelijken
- Aandacht te schenken aan foto's en ander visueel materiaal dat de herinnering verlevendigen kan
- De deelnemers worden elkaars deelgenoot, doordat ervaringen worden uitgewisseld
- In een cyclus van 8 x wordt het schrijfproces besproken, aandacht geschonken aan ieders individuele herinneringen. Door deze ervaringen vorm te geven, krijgen de bijzondere gebeurtenissen in het leven een eigen plek, komt er overzicht over wat zich heeft voorgedaan, waardoor deze vaak in een nieuw licht bezien kunnen worden, en komt er ook zicht op wat mensen nog zouden willen ondernemen, wat hun wensen zijn voor de toekomst.
Het eindresultaat is, dat men na afloop het album van zijn eigen leven in handen heeft.
Sommigen kiezen ervoor om dit als bestand op te slaan op een usb stick of een compact disc, zodat er altijd nog iets aan toegevoegd kan worden.

Status

Ontvangen

Buurt

Stroinkslanden-zuid

Locatie

Ga naar