MENU

Autoluw Stationsplein

11:41, 29 juni 2018 door Wouter

Door de aanleg van de noordelijke ingang van het station is er een mogelijkheid de taxistandplaats en Kiss and Ride naar de Brandweerstraat te verplaatsen. Aan de zuidzijde kan ook een taxistandplaats en Kiss and Ride aan de Piet Heinstraat gesitueerd worden. Hiermee kan het Stationsplein autoluw worden en worden ingericht om een prettiger verblijfsruimte te worden voor voetgangers en fietsers. Ook kan horeca op het plein een betere plek vinden.
De ingang naar de parkeergarage en de bedrijven aan de zuidzijde van het plein kunnen bereikbaar blijven met een andere inrichting van het plein.

Tegelijk met een betere leefbaarheid van het plein wordt de druk op de Molenstraat verminderd.

Status

Ontvangen

Buurt

Centrum

Locatie

Ga naar