MENU

Met kunstgras op het Dahliaplantsoen is iedereen een kampioen en zullen we de kinderen een levensgroot plezier mee doen.

17:36, 19 maart 2018 door Renate Leppink

Door het aanschaffen/plaatsen/leggen van een kunstgrasveld zijn de problemen rond de gaten, kuilen en het overlast aan water ten einde! Door een eerdere investering om het grasveld op te knappen, en deze is niet naar volle tevredenheid uitgevoerd (het inzaaien is mislukt omdat de doseermachine kapot was, maar ondanks, klachten, vragen aan het adres van de gemeente is het nooit aangepast/hersteld), de oude wijkraad is hiervan op de hoogte, dit is ook gebeurd in de zelfde periode bij het floraparkje. De firma Breukers is debet aan een juiste levering!

Status

Ontvangen

Buurt

Ribbelt - Ribbelerbrink

Locatie