MENU

Prokkeldag

15:32, 19 april 2017 door Cyrilla Snuiverink

Hallo,

Aveleijn is een organisatie die zich inzet voor mensen met een verstandelijke beperking.
Vanuit de missie ‘leven vol betekenis’ en de kernwaarden ‘ontmoeten’, ‘ontwikkelen’ en ‘ondersteunen’ creëren we ruimte voor de ontwikkeling van een eigen identiteit. We helpen onze cliënten doelen te vinden én te realiseren. Want als je weet wie je bent kun je groeien, vernieuwen en grenzen verleggen. Voor jezelf en in je relatie met anderen. Door een breed zorgaanbod kan Aveleijn ondersteunen op wonen, werk, dagbesteding en zorg aan huis.
Vanuit Aveleijn woonlocatie Pathmos willen wij in het kader van de Prokkelweek een Prokkel gaan organiseren op 17 juni. Een Prokkel is een prikkelende ontmoeting. Een ontmoeting tussen iemand met een verstandelijke beperking én iemand zonder. Prokkelen kan op alle terreinen: op het werk, in de vrije tijd, in de wijk, rondom wonen, op een vereniging, op school of in het onderwijs. Samen iets doen en zo elkaar beter leren kennen, dat is waar Prokkelen om draait. De eerste week van juni is uitgeroepen tot Prokkelweek. In 2017 is de Prokkelweek van maandag 12 juni tot en met zaterdag 17 juni. Tijdens deze week wordt er aandacht gevraagd voor integratie en participatie van mensen met een verstandelijke beperking. Eén week in het jaar als voorbeeld en inspiratie voor de rest van het jaar.
Vanuit deze gedachte willen cliënten en medewerkers van Aveleijn woonlocatie Pathmos zich inzetten om een Prokkel in de wijk op te zetten. Voor de woonlocatie Pathmos bevindt zich een groot buurtplein, waar de Prokkel moet gaan plaats vinden. Het idee van onze Prokkel is een gezellig buurtmiddag met barbecue, springkussen, muziek, tenten en activiteiten. Hierbij willen wij de cliënten in hun kracht zetten door ze verantwoordelijk te maken voor verschillende onderdelen van de Prokkel. Zo is er een cliënt verantwoordelijk voor de muziek, een andere cliënt verantwoordelijk voor de barbecue enz. Wanneer buurtbewoners een kijkje komen nemen bij de Prokkel of hier aan deel willen nemen komen zij ik contact met de cliënten. Het doel van onze Prokkel is dan geslaagd.

Om dit te alles te kunnen realiseren moeten wij beroep doen op sponsoring en hebben wij een budget nodig.
Wij hopen dat jullie ons kunnen helpen om de Prokkel tot een groot succes te maken, zodat het voor onze cliënten en de buurtbewoners een onvergetelijke dag mag worden, die we jaarlijks terug kunnen laten keren..

Voor eventuele vragen kunt u contact op nemen met:
Nadine Hetharia n.hetharia@aveleijn.nl
Alwin Huls a.huls@aveleijn.nl
Merle Vrugteveen m.vrugteveen@aveleijn.nl
Cyrilla Snuiverink c.snuiverink@aveleijn.nl

Telefoonnummer: 053-4802810

Status

Ontvangen

Buurt

Pathmos

Locatie

Ga naar