MENU

Vrouwen in beweging

12:49, 04 januari 2013 door Namens de vrouwengroep: Marion van Gils


Waarvoor wordt een bijdrage gevraagd?

Graag zouden wij 1 ochtend in de week door middel van een looptraining willen werken aan onze lichamelijke fitheid.

Om dit op een verantwoorde wijze te doen, zouden wij hiervoor graag 1 keer per 4 weken begeleiding willen hebben in de vorm van een loopclinic waarbij die week dan tegelijk een trainingsschema wordt gemaakt waar wij zelf de daaropvolgende drie weken mee kunnen werken.
Om dit te bekostigen, zouden we graag een beroep willen doen op het project: ‘Jij maakt de buurt’.

Waarom wilt u dit?

Op dinsdag-, donderdag en vrijdagmorgen nemen wij deel aan een ontmoetingsgroep speciaal voor ouders, voornamelijk moeders, waarbij wij onder begeleiding van een medewerker van stichting Alifa, gesprekken voeren over opvoeding en een gezonde leefstijl voor ons en onze kinderen.
Wij vinden het heel belangrijk onze kinderen een verantwoorde leefstijl aan te leren en de gesprekken met de medewerkster van Alifa en de andere moeders maken ons bewust van het belang hiervan en onze rol als ouders hierin.
Echter, wij vinden dat als wij onze kinderen willen aanzetten tot een gezonde leefstijl, met aandacht voor voldoende lichaamsbeweging, dat wij als moeders hierbij ook het goede voorbeeld moeten geven.
Maar dit laat bij de meeste moeders nog wel te wensen over.

Ook willen wij graag deze gezonde leefstijl uitdragen naar andere moeders, binnen onze ontmoetingsgroep, de moeders op de omliggende scholen in de wijk, maar ook naar moeders van andere ontmoetingsgroepen in enschede. Hiervoor worden binnenkort folders uitgedeeld op de basisscholen zodat moeders enthousiast raken en zich bij ons aan kunnen sluiten. (bijgevoegd)
Dit uitdragen van deze gezonde levensstijl willen wij ook doen door als groep op zondag 21 april deel te nemen aan de 5 km run van de Enschede Marathon.

Wij hebben inmiddels een 10 tal aanmeldingen, zowel van moeders uit de ontmoetingsgroep Centrum, als moeders uit de andere ontmoetingsgroepen. Wij hopen dat dit initiatief de samenwerking tussen de scholen in de wijk versterkt en dat meer bekendheid in de wijk zal leiden tot meer deelname aan de ontmoetingsgroepen in het algemeen alswel aan deze specifieke activiteit.

Wat zijn de te verwachten kosten.

Huur ruimte Sive
(voor omkleden en kinderopvang) 240,-
Koffie en thee 240,-
Begeleiding loopclinics 140,-
Begeleiding thema's gezonde leefstijl 100,-
Kosten kinderopvang 150,-
T-shits groep bij Enschede Marathon 200,-
Inschrijfgeld Enschede Marathon 150,-

Totaal benodigd budget E 1.220,-

Wat is uw inzet voor dit project?

Organisatie en coordinatie van het project ‘ vrouwen in beweging’

Zijn er andere mogelijkheden om uw idee te realiseren?

Als het project geheel kostendekkend aangeboden moet worden, wordt de eigen bijdrag dusdanig hoog, dat het voor de deelnemers niet op te brengen is.

Wie/wat draagt ook bij aan het project?

Stichting Alifa, organisatie en coordinatie van het project.

Gemeente Enschede, Selma Kutlar, mederwerker sport en beweging, adviserende rol en bemiddeling naar partners (GGD voor de informatiebijeenkomsten)

Gemeente Enschede onschrijft het belang van deze activtiteit en denkt actief mee om het project te realiseren.
Tijdens dit project, dat 4 maanden zal duren, te weten januari, februari, maart en april 2013, gaan we proberen partners te vinden om de activiteit structureel ingebed te krijgen.


Om hoeveel personen gaat het?

Om een groep van tussen de 10 en 20 vrouwen.Kinderopvang kan geregeld worden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Marion van Gils 06 22785340


INSCHRIJFFORMULIER inleveren bij desbetreffende instelling of bij marion van Gils van stichting Alifa.

Ja, ik wil wel graag meedoen met “vrouwen in beweging”

Naam : ……………………………………
Adres : ……………………………………
Postcode : ………………….
Tel: ………………………… Geb.datum ………………

Ik heb wel / geen kinderopvang nodig.

Aan deze activiteit zijn geen kosten verbonden.


Status

Afgehandeld

Buurt

Lasonder-zeggelt

Locatie

Ga naar