MENU

Buurtfeest SVH oneven nummers

19:24, 27 juni 2016 door Rudy Sesink

Tweejaarlijks houden we met een groot deel van de van de Sientje van Houtenlaan een buurtfeest (oneven nummers aangevuld met nummers 44 t/m 56). In de tussenliggende jaren proberen we rond de voetbalkampioenschappen een spontaan samenzijn te laten ontstaan zodat er ieder jaar een gezamenlijk evenement wordt georganiseerd. Ondanks het feit dat oranje dit jaar niet deelneemt, kijken we diverse wedstrijden samen, met als sluitstuk uiteraard de finale op 10 juli.
We proberen hiermee een aantal zaken te bereiken, c.q. te behouden:
• Saamhorigheid
• Sociale controle
• Meer communicatie en overleg met elkaar
• Toegankelijk maken van de straat en wijk voor iedereen
o Introductie nieuwe bewoners
o Betrekken oudere bewoners
o Betrekken naburige straten
Graag zouden wij een financiële bijdrage zien om in deze periode als buurtteam de genoemde faciliteiten te kunnen verstrekken. Natuurlijk dragen de deelnemers zelf ook bij aan dit buurtfeest. Vorig jaar hebben wij € 250 mogen ontvangen, wat een mooie basis was waarmee wij een geweldige dag hebben kunnen organiseren.

Status

Ontvangen

Buurt

Zwering

Locatie

Ga naar