MENU

Marssteden

In deze buurt werkt er voor zover bekend nog geen wijk-, dorpsraad, wijkbudgetcommissie of bewonersteam aan het mooier maken van de buurt samen met bewoners.

  • Wil jij een wijk-, dorpsraad, bewonersteam of wijkbudgetcommissie beginnen om samen met andere bewoners beter te maken? 
  • Klopt de informatie niet en is er al een wijk-, dorpsraad, bewonersteam of wijkbudgetcommissie actief in deze buurt?
Neem dan contact met “Jij maakt de buurt!” op via het contactformulier

Ga naar