MENU

Jij maakt de buurt aanhanger

Wil jij samen met je buurtbewoners zelf een actie organiseren in jouw buurt, maar heb je daarvoor niet al het benodigde gereedschap?

Leen dan gratis de.. “Jij maakt de buurt! -aanhanger.

Wat is het?

De “Jij maakt de buurt! – aanhanger” is een aanhanger vol gereedschap, die jij en je buurtbewoners, je school of vereniging gratis kunnen lenen voor het organiseren van bijvoorbeeld een gezamenlijke (schoonmaak)actie om zelf jouw buurt mooier en aangenamer te maken.
Wil jij bijvoorbeeld samen met de buurtbewoners de voortuinen of de plantsoenen in je straat schoonmaken en het zwerfafval opruimen of je op andere wijze inzetten voor jouw buurt?
In de “Jij maakt de buurt! -aanhanger” vind je het benodigde gereedschap, zoals bezems, zwerfvuilrapers, vuilniszakken, scheppen, handschoenen, water om je handen te wassen en nog veel meer.  Ook vind je in de aanhanger Jij maakt de buurt! -petjes en hesjes.
Foto_aanhanger.jpg

Voor wie?

De “Jij maakt de buurt! aanhanger” is te lenen door jou en je buurtbewoners, maar ook door bijvoorbeeld scholen, verenigingen of andere organisaties die een actie willen organiseren om de buurt mooier te maken.

Hoe werkt het?

Vul het formulier in en verzend het minimaal 4 werkdagen voor de benodigde datum met een simpele druk op de verzendknop.
Als je weet welke (aanvullende) materialen je nodig hebt bij je actie dan kun je dit ook alvast in het overzicht aangeven.
Een medewerker neemt vervolgens contact met je op om de beschikbaarheid en mogelijkheden te bespreken en verdere afspraken te maken.  

Aanvraagformulier aanhanger

Met een normaal autorijbewijs (B) mag je in principe met de aanhanger rijden. De aanhanger kan opgehaald worden bij:

Service center west
B.W. ter Kuilestraat 33

Je kunt er ook voor kiezen om de aanhanger op locatie te laten brengen.

/* code aangelevert door ESRI, Charles van der Put */ /* als versienummer (3.15) aangepast wordt, ook aanpassen in de CSS lijst! */ if (document.getElementById('map')) { // only run when there's something to show.. var map, dialog; require([ "esri/arcgis/utils", "esri/urlUtils", "esri/lang", "esri/tasks/query", "esri/tasks/QueryTask", "dojo/on", "dojo/dom-style", "dojo/cookie", "dijit/TooltipDialog", "dijit/popup", "dojo/domReady!" ], function ( arcgisUtils, urlUtils, esriLang, Query, QueryTask, on, domStyle, cookie, TooltipDialog, dijitPopup ) { var zoomExtent; var createMapOptions = { geometryServiceURL: "https://tasks.arcgisonline.com/arcgis/rest/services/Geometry/GeometryServer" }; urlUtils.addProxyRule({ urlPrefix: "services2.arcgis.com", // urlPrefix: "route.arcgis.com", proxyUrl: "https://www.jijmaaktdebuurt.nl/ariadne/arcgis-proxy/proxy.php" }); //line of code to set the cookie for testing purposes, can be removed in production //cookie("buurtCode", "s:5: ESD00 ;", { expires: 5 }); arcgisUtils.createMap("63723712da594f74acece7c98a98d385", "map", createMapOptions).then(function (response) { map = response.map; if (zoomExtent) { map.setExtent(zoomExtent); } var ideaLayer = map.getLayer(map.graphicsLayerIds[3]); //deze is nieuw dialog = new TooltipDialog({ id: "tooltipDialog", style: "position: absolute; width: 450px; z-index:100" }); dialog.startup(); map.on("load", function () { map.graphics.enableMouseEvents(); }); ideaLayer.on("mouse-over", function (evt) { var t = "${titel}
klik voor meer informatie"; var content = esriLang.substitute(evt.graphic.attributes, t); dialog.setContent(content); domStyle.set(dialog.domNode, "opacity", 1); dijitPopup.open({ popup: dialog, x: evt.pageX, y: evt.pageY }); }); ideaLayer.on("mouse-out", closeDialog); ideaLayer.on("click", closeDialog); function closeDialog() { dijitPopup.close(dialog); } }); // Get geometry based on buurtCode cookie to zoom to var queryTask = new QueryTask("https://services.arcgisonline.nl/arcgis/rest/services/Demografie/CBS_WijkenBuurten_2014/MapServer/0"); var query = new Query(); query.returnGeometry = true; query.outFields = ["bu_naam"]; getBuurtCodeFromCookie(); function getBuurtCodeFromCookie() { var buurtCode = cookie("buurtCode") query.text = ''; // for alle buurten focus on center enschede if (buurtCode=='s:4:"alle";') { buurtCode = 's:5:"ESD00";' }; if (buurtCode && buurtCode.length) { cookieContent = buurtCode.split('"'); // query.text = "BU01530" + cookieContent[1].substring(3, 4) + "0" + cookieContent[1].substring(4, 5); var val = "BU01530" + cookieContent[1].substring(3, 4) + "0" + cookieContent[1].substring(4, 5); query.where = "bu_code = '"+val+"'"; } queryTask.execute(query, showResults); } function showResults(results) { if (results.features.length == 1) { zoomExtent = results.features[0].geometry.getExtent(); } } function CenterAndZoom(x,y) { var location = new esri.geometry.Point(x,y,map.spatialReference) map.centerAndZoom(location,12); } }); } // check map