MENU

Downloads

Hier vind je praktische middelen die kunnen helpen bij bijvoorbeeld de totstandkoming van het bestedingsplan of het organiseren van een stemming onder wijkbewoners.

Sjabloon uitnodiging

Wil je wijkbewoners uitnodigen voor een bijeenkomst. Of oproepen om met ideeën te komen? Je kunt dan gebruik maken van een 'Jij maakt de buurt'-sjabloon. De tekstvelden zijn dan zelf in te vullen. Een handig en gratis programma'tje om de pdf ook op te slaan en later teksten weer te bewerken is PDF-XChange.Viewer

  • Download hier het sjabloon
  • Download hier PDF-XChange Viewer

Stemformulier

Een van de voorwaarden voor het bestedingsplan voor het wijkbudget is dat er voldoende draagvlak is. Het organiseren van een stemming onder de wijkbewoners kan dan een goede optie zijn. We hebben beschikking over een online stemtool van 'SurveyMonkey'. Dit is een gebruikersvriendelijke tool waarmee je gemakkelijk een stemming naar eigen inzicht in kan richten. De stemming kan vervolgens opengesteld worden op www.jijmaaktdebuurt.nl en op de eigen website. Uiteraard kan je dit middel ook tijdens een wijkbijeenkomst inzetten. Er is een gratis versie beschikbaar waarmee je zelf de stemming kunt samenstellen. De gratis versie heeft alleen de beperking van maximaal 10 vragen en maximaal 100 reacties per stemming. De eigen samengestelde stemming is wel eenvoudig over te zetten naar het gemeente-account.

  • Kijk hier voor een voorbeeld van een enquête
  • Kijk hier voor de website van SurveyMonkey

Leidraad voor het indienen van een bestedingsplan of idee

Er is geen vaststaande opzet hoe een bestedingsplan of omschrijving van een idee  er uit moet zien. Als wijkraad, dorpsraad of bewonersteam kan je hier zelf grotendeels invulling aan geven. Zolang het maar wel voldoet aan de spelregels en kaders. We hebben ter ondersteuning wel een leidraad opgesteld.

  • Kijk hier voor de leidraad voor het indienen van een bestedingsplan
  • Kijk hier voor de leidraad voor het indienen van een idee

Organiseren van een wijkstemdag

Een van de voorwaarden voor het bestedingsplan voor het wijkbudget is dat er voldoende draagvlak is. Het organiseren van een wijkstemdag onder de wijkbewoners kan dan een goede optie zijn.

De wijk Mekkelholt heeft in het kader van Bia 2011 een wijkstemdag georganiseerd. Deze wijkstemdag is geëvalueerd.

  • Kijk hier voor de evaluatie van de wijkstemdag Mekkelholt

Checklist ingediende ideeën

Werkgroep wijkbudget Wesselerbrink heeft een checklist ontwikkeld op basis waarvan ingediende ideeën kunnen worden getoetst. Wellicht dat deze ook handig is voor andere wijken/dorpen.

  • Kijk hier voor de checklist

Voorbeeld hoe je kunt omgaan met ingediende ideeën

Joyce Vosskuhler, Brian Brandsema en Bram Kromhout van der Meer, drie bewoners uit de Wesselerbrink zijn lid van de werkgroep die zich met de verdeling van het wijkbudget Wesselerbrink bezig houdt. De wijk Wesselerbrink heeft, net als alle wijken in Enschede, een wijkbudget tot hun beschikking. Voor 2012 is dit een bedrag van € 166.400 en ook heeft de wijk nog een bedrag over uit 2011. De wijk wil dit budget zorgvuldig verdelen en laat in dit filmpje zien hoe zij aanvragen gaan beoordelen en laten voorbeelden zien van ideeën die zijn uitgevoerd.

  • Kijk hier voor het filmpje

Voorbeeldbrieven toekenning en afwijzing wijkbudget

Door de wijkraad Velve Lindenhof zijn brieven opgesteld die zij gebruiken bij de toewijzing en afwijzing van verzoeken om wijkbudget. Wellicht dat deze ook handig zijn voor andere wijken/dorpen.

  • Klik hier voor de voorbeeldbrieven

Ga naar