MENU

Plaatsing AED wijkdeel westelijk van de Oude Dijk.

17:49, 20 juni 2014 door Erik Vunderink

Om de overlevingskansen na een hartstilstand en/of infarct sterk te verbeteren willen wij dit stukje veiligheid in dit wijkgedeelte verbeteren door het plaatsen van een AED aan de Gaffelhoek. Na het inzamelen van steunbetuigingen 65 stuks voor dit initiatief hebben we ,middels een enquête, geïnventariseerd hoeveel mensen er al voor reanimatie. c.q. AED zijn opgeleid. Dit waren er 15. Nog 20 mensen hebben aangegeven dit dusdanig belangrijk te vinden dat ook zij opgeleid willen worden. Via de Stichting Twente Hart Safe willen we deze AED en accessoires aanschaffen en de laten onderhouden, alsmede de opleiding van Basic Life Support BLS en AED laten verzorgen. Deze kosten hebben wij begroot op een afschrijving van 7 jaar en zullen wij bij de aanvraag indienen. Hiermee hopen wi de veiligheidsgevoel in de vergrijzende wijk te verbeteren, alsmede de sociale samenhang te verbeteren.

Status

Afgehandeld

Buurt

Helmerhoek-noord

Locatie