MENU

Buurtpreventieborden (Whapsapp groep)

15:07, 16 januari 2018 door Petra Sotthewes

Tijdens het buurtfeest afgelopen burendag september jl. hebben we afgesproken om een Groepsapp te maken i.v.m. Preventie in de straat. We zijn nu ook bezig met de app mijnbuur.nl.
We willen dan ook graag 2 Whatsapp Buurtpreventie borden bestellen. Kan Jij maakt de buurt nog iets betekenen i.v.m. de onkosten die dat met zich mee brengt?

Status

Ontvangen

Buurt

Stokhorst

Locatie

Geen locatie beschikbaar.